wz

HISTORIE DIVADLA

 • Divadelní soubor DOcela MAlé divadlo (nebo také divadlo DOMA) funguje již od roku 1994 - pojítkem je věk (12-25 let), svitavský "gympl", vztah k múzám a smysl pro humor.

 • Během své existence soubor vytvořil a prezentoval řadu představení divadla poezie, hudebního divadla, dětského poetického divadla a dalších těžko zařaditelných žánrů.
 • Za těch několik let se vystřídal i hlavní celek souboru, a to herci, ale režisér je stále stejný (PaedDr.Radomila Oblouková).
 • Soubor divadla DOMA organizoval (a stále organizuje) autorská čtení, recitační a divadelní zastavení - tzv."poetická setkání", tj. divadelní a recitační zastavení pro žáky a studenty základních škol, studentské pořady, retrorevue, nonstop čtení,...
 • Někteří členové souboru se věnovali (věnují) uměleckému přednesu - v celostátních soutěžích, v přehlídkách zazářili:
  Bára Chybová (3x Wolkerův Prostějov)
  Tereza Báčová (Wolkerův Prostějov)
  Antonín Benc (celostátní přehlídka "Dětská scéna Trutnov")
  Tereza Chybová (celostátní přehlídka "Dětská scéna Trutnov")

 • V roce 2008 na divadelní přehlídce Zlom vaz dostala Radka Oblouková čestné uznání za soustavnou a úspěšnou práci se souborem DOcela MAlého divadla Svitavy
 • V roce 2011 se ve Svitavách konaly regionální divadelní přehlídky „Svitavský Fanda“ a „Svitavský dýchánek“ - na obou přehlídkách soubor DOMA zajišťoval hostesky, moderátorky, průvodce hostujících souborů a další organizační servis. Porota souboru udělila dvakrát „Cenu poroty“, a to za originální a nápadité moderování přehlídek. Soubor DOMA se též spolupodílel na organizování „Dětské scény“ - národní přehlídky dětského divadla a recitace.

 • V roce 2012 na divadelní přehlídce Svitavský Fanda za divadelní představení Sedm kroků od prádelny získala Radka Oblouková cenu za dramaturgickou úpravu a režijní koncepci představení a Štěpán Lustyk za výrazný herecký výkon. Na celostátní přehlídce Mladá scéna byl soubor oceněn za citlivé vytvoření postav v téže inscenaci.


 • uspechy.jpg
  JEDNA KAPITOLA Z KRONIKY

  maskyn.jpg, 15 kB
  © 2007 - 2013
  E-MAIL.gif, 43 kB
  maskyn.jpg, 15 kB