wz
STALO SE...

rok 2013

Představení R.U.R. aneb Terura songa 22.6. 2013 v 18:00
V sobotu 22. června jsme hráli na pražské přehlídce "Divadlo jazyků 2013" v divadle Na Prádle. Hlavním pořadatelem je Základní škola Marjánka ve spolupráci s Cambridge University Press a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.
Fotky z akce

Realizace představení R.U.R. v esperantu 22.6. 2013 v 18:00
Červenec
- účast na 98. světovém kongresu esperanta v Reykjavíku (hala HARPA)
- určeno asi pro 1000 diváků z celého světa
Září 2013 − vystoupení k významnému výročí svitavského esperanta (divadlo Trám) určeno asi pro 120 diváků ČR i Svitav

Představení R.U.R. aneb Terura songa 22.6. 2013 v 18:00
V sobotu 22. června jsme hráli na pražské přehlídce "Divadlo jazyků 2013" v divadle Na Prádle. Hlavním pořadatelem je Základní škola Marjánka ve spolupráci s Cambridge University Press a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.
Fotky z akce

Tajuplná prohlídka Ottendorferovy knihovny 8.6.2013
Při noční prohlídce Ottendorferovy knihovny jsme se vrátili v čase, a to do roku 1911. Do provozu byl znovu uveden originální Edisonův kinematograf a díky divadelní společnosti „Ganz kleines Theatre“ a spolkům svitavským bylo možné shlédnout vzácné filmové dokumenty i pohádkové příběhy. Se starostou Carlem Schusterem, předsedkyní Spolku pro ženské zájmy M. E. Tschaunerovou či poslancem rakousko-uherského parlamentu Franzem Jesserem jste si mohli vypít šálek čaje v místní čajovně. Slavnosti se zúčastní i děti – především sirotci a nalezenci místního sirotčince. A ve věži svitavské knihovny se opět děli věci – strašidýlko Kuli se na tuto jedinou noc vrátilo!
Fotky z akce

představení divadelní hry Tobiáš Lolness Květen 2013
Pro žáky nižšího ročníku gymnázia – 50 dětí (divadlo Trám)

FESTIVADLO 2013 - Brno 22.3. - 24.3.2013
17. ročník mezinárodního divadelního festivalu
Vystoupily divadelní soubory z Francie, Maďarska, Litvy, Rumunska,Polska, Německa, Itálie,Ruska, Kanady a také Slovenské a České republiky. Soubor DOMA s divadelní hrou R.U.R aneb Terura songa - za uvedenou inscenaci získal cenu "Prix du langage"

Svitavský Fanda 5.4 - 6.4. 2013
Divadla DOMA se spolupodílelo na organizaci, zajišťovalo moderování, hostesky a další aktivity všeho druhu.

Svitavský dýchánek 12.4. - 13.4. 2013
Představení Tobiáš Lolness - premiéra hry, účast v soutěži , porota udělila souboru čestné uznání.

Realizace představení „Sedm kroků od prádelny“ Leden 2013
Určeno pro studenty SZŠ ve Svitavách (divadlo Trám) – asi 120 diváků.

Hledání hvězdy Davidovy 2013
divadlo DOMA se spolupodílelo na programu této akce. Pořádá Městské muzeum a galerie ve Svitavách.

rok 2012

SEDM KROKŮ OD PRÁDELNY 21.12.2012
Hráli: Štěpán Lustyk, Tereza Oblouková, Adéla Šikulová - představení pro SZŠ ve Svitavách

Vánoční kabaret 17.12.2012
Představení pro Speciální školu ve Svitavách

POSED Svitavy 2012 17.11.2012
Soubor vystoupil na přehlídce s představením "Sedm kroků od prádelny".Autor: Leonard Gershe, scénář: Radka Oblouková, hrají: Tereza Oblouková, Šárka Holasová nebo Adéla Šikulová, Štěpán Lustyk

TAJEMNÁ CESTA 31.10.2012
Představení nejmladších členů divadla DOMA v divadle Trám pro studenty primy Gymnázia ve Svitavách. Autor: Radka Oblouková

LATHIFE Lanškroun 25.10.-27.10.2012
Divadlo DOMA Svitavy bylo pozváno organizátory soutěže na 2. ročník divadelní festivalu "Lathife Lanškroun" s představením "Sedm kroků od prádelny". Jedná se o studentský festival divadla, hudby a výtvarného umění, základním znakem je MULTIARTOVOST a obrovská návštěnost mladých lidí (prý se sejdou stovky).

R.U.R. aneb Terura Songa 17.07.2012
Premiéra představení v esperantu R.U.R. v divadle Trám. Určeno pro účastníky mezinárodní konference OSIEK 2013. Scénář: Terka Kopecká, režie: Radka Oblouková

SEDM KROKŮ OD PRÁDELNY 29.03.2012
Premiéra nového představení divadla DOMA V DIVADLE TRÁM. Hrají: Tereza Oblouková, Šárka Holasová, Štěpán Lustyk, Scénář: Leonarde Gershe a Radka Oblouková, Hudba: Štěpán Lustyk, Režie: Radka Oblouková

SVITAVSKÝ FANDA 23.03.2012
soutěžní představení "Sedm kroků od prádelny" - na motivy divadelní hry Leonarda Gershe

maskyn.jpg, 15 kB
© 2007 - 2013
E-MAIL.gif, 43 kB
maskyn.jpg, 15 kB